top of page
BAKGRUNN

Alternativprosjektet ble initiert i august 2019 av en gruppe på 20 progressive akademikere, fagforeningsledere og andre sivilsamfunnsaktivister ...

HVEM ER VI?

Alternatives Project (TAP) er et internasjonalt og geografisk mangfoldig nettverk av progressive akademikere, fagforeningsmedlemmer, sivilsamfunnsaktivister og sosiale bevegelsesdeltakere som er opptatt av å bygge en global kollektiv kritisk stemme orientert mot utdanning og samfunnsforandring.

INITIELLE ORGANISATORER

Frank Adamson

Assisterende professor,

California State University, Sacramento

David Archer

Leder for offentlige tjenester,

Action Aid International

Sylvain Aubry

Senior juridisk og forskningsrådgiver,

Globalt initiativ for økonomisk

Sosiale og kulturelle rettigheter

Maria Ron Balsera

Forskning og advokatkoordinator, Action Aid International

Katie Malouf Bous

Seniorpolitisk rådgiver,

Oxfam International

Vil Brehm

Foreleser,

University College London

Delphine Dorsi

Regissør,

Rett til utdanningsinitiativ

D. Brent Edwards

Førsteamanuensis,

University of Hawaii

David Edwards

Generalsekretær,

Education International

Gustavo Fischman

Professor,

Arizona State University

Michael Gibbons

Stipendiat,

American University

Mark Ginsburg

Visiting Scholar,

University of Maryland

Martin Henry

Forskningskoordinator,

Education International

Sangeeta Kamat

Førsteamanuensis,

University of Massachusetts, Amherst

Steve Klees

Professor,

University of Maryland

Hang Minh Le

Doktorgrad student,

University of Maryland

Carol Anne Spreen

Førsteamanuensis,

New York University

Becky Tarlau

Assisterende professor,

Pennsylvania State University

Jennifer Ulrick

Programansvarlig,

Education International

Salim Vally

Professor,

University of Johannesburg

Antonia Wulf

Koordinator,

Education International

bottom of page