top of page

Conscience of a Progressive - New Book av

TAP grunnlegger, Steven Klees

Fra og med hvor senator Barry Goldwaters The Conscience of a Conservative og Paul Krugmans The Conscience of a Liberal slipper, trekker professor og TAP-grunnlegger Steven Klees på 45 års arbeid rundt om i verden som økonom og internasjonal pedagog for å tegne et detaljert bilde av konservative. , liberale og progressive synspunkter på et bredt spekter av aktuelle sosiale spørsmål.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

klees%20edited_edited.png
S Klees Book Cover Photo.jpg

Denne boken tar en grundig titt på spesialiseringene hans: utdanning, økonomi, fattigdom og ulikhet, internasjonal utvikling og kapitalisme, mens de også undersøker andre store sosiale problemer som helsevesen, miljø og krig og vold.

Boken fremhever videre skjæringspunktet mellom disse politiske synspunktene med kamper om kjønn, rase og etnisitet, LGBTQ-rettigheter og funksjonshemning.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Tilgjengelig nå fra Barnes & Noble , Amazon eller Bookshop.org .

bottom of page